تماس با ما

آدرس پستی : هرمزگان، بندرعباس، بابا غلام، شهرك صنعتي شماره دو، شرکت آرد مرواريد هرمزگان
کد پستی : ۱۹۹۹۹-۷۹۱۹۶

تلفن : 44 - ۳۲۵۶۱۰۴۳ - ۰۷۶
نمابر : ۳۲۵۶۱۰۴۵ - ۰۷۶
پست الکترونیکی : info@ardmorvarid.com

1000 کاراکتر باقیمانده